DOKUMENTACJA

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych Regulamin Dziennika Elektronicznego
Podanie o przyjęcie do szkoły    
           
Plan pracy szkoły Statut NSP Procedury PPP Program wychowawczo-profilaktyczny Wewnątrzszkolny system doradztwa zawod.  
  <rok 2020/21>   <<<rok 2020/21>>>    
<<<rok 2019/20>>>     <<< rok 2019/20>>> <<<rok 2019/20>>>  
<<< rok 2018/19>>>     <<< rok 2018/19>>>