PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020   ►kliknij ►►►     lub   
 

KLASA 1
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień - Edu. Pol. społeczna
Joanna Winiecka-Nowak – edu. Przyrodnicza
Krystyna Bielenica Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz – edu. Matematyczna
Elementarz odkrywców : Podręcznik cz. 1 , 2, 3 i 4
Elementarz Odkrywców: Ćwiczenia cz. I II III, i IV
Elementarz odkrywców: Matematyka cz. I i II
Elementarz odkrywców: ćwiczenia z matematyki część I i II
Elementarz odkrywców – Muzyka, Informatyka z CD
Zeszyt do kaligrafii polonistycznej i matematycznej
Nowa Era

Język angielski
Jennifer Heath –  Hello Explorer 1 Nowa Era

Język mniejszości narodowej - niemiecki
O.Swerlowa – Hallo Anna 2 podręcznik + ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia
red. Ks. Marcin Wilczek – Jesteśmy dziećmi Boga
Wyd. św. Krzyża Opole

KLASA 2
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień – edu. pol.- społeczna
Joanna Winiecka-Nowak – edu. przyrodnicza
Krystyna Bielenica Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz – edu. matematyczna
„Elementarz odkrywców”
    Podręcznik zintegrowany dla kl. II cz. 1 , 2, 3 i 4
    Podręcznik do matematyki cz. 1 , 2 .
    Ćwiczenia zintegrowane cz. 1 ,2,3,4
    Ćwiczenia do matematyki cz. 1, 2.
    Informatyka z CD. Muzyka .
Nowa Era

Język angielski
Read Carol, Soberok Ana – Bugs Team, Macmillan

Język mniejszości narodowej - niemiecki
O.Swerlowa –  Hallo Anna 2 podręcznik + ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia
Red. Ks. M. Wilczek – Poznajemy naszego Boga wyd. św. Krzyża Opole

KLASA 3
Edukacja wczesnoszkolna
Podręcznik:
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, – ed. polonistyczna i społeczna
Joanna Winiecka-Nowak  ed. przyrodnicza.
Ćwiczenia:
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Ogrodowczyk
Potyczki ortograficzne: Elżbieta Kacprzak
Matematyka: Krystyna Bielenica, Maia Bura,Malgorzata Kwil Kilbach Grażyna, Monika Gromek, Michał Kęska
Elementarz odkrywców - Podręcznik cz. 1 , 2, 3, 4.
Ćwiczenia: edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza  1 ,2, 3,4.
Potyczki ortograficzne
Matematyka Część 1, ćwiczenia matematyczne 1,2
Muzyka. Informatyka.
Nowa Era

Język angielski

Magdalena Kondro, Elisenda Popiol, Maria Toth, Anna Parr-Modrzejewska – Bugs Team 3 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Nowa Era

Język niemiecki

O.Swerlowa, – Hallo Anna 2 podręcznik + ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia

Red. Ks. Marcin Wilczek Przyjmujemy Pana Jezusa wyd. św. Krzyża Opole

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska – Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami Nowa Era

KLASA 4
Język polski:
M. Derlukiewicz, A. Klimkowicz
„ Nowe Słowa na start!”4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej
„ Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, S. Wojtan
Matematyka z Plusem + ćwiczenia
Wersja C GWO

Historia
Grzegorz Wojciechowski, Tomasz Maćkowski
Wczoraj i dziś.– podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej
Nowa Era

Przyroda
Maria Marko-Wołowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
„Tajemnice przyrody” – podręcznik dla klasy IV + ćwiczenia Nowa Era

Język angielski
Jennifer Heath
Junior Explorer IV Podręcznik + ćwiczenia Nowa Era

Język mniejszości narodowej - niemiecki
G. Motta
Wir smart 1 podręcznik + ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia
red. Ks. Marcin Wilczek
Zapowiedź Zbawienia Św. Krzyż w Opolu

Technika
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa ? – podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era

Informatyka
Michał Kęska
Lubię to - Podręcznik dla kl. IV szkoły podstawowej Nowa Era

Muzyka
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki dla kl. IV szkoły podstawowej Nowa Era

Plastyka
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
„ Do dzieła” – podręcznik do plastyki dla kl. IV szkoły podstawowej Nowa Era

KLASA 5
Język polski
M. Derlukiewicz, A. Klimkowicz
„Nowe słowa na start!”- Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej
Nowe Słowa na start!”- Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 Nowa era

Matematyka
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz Nowa Matematyka z Plusem do klasy piątej + ćwiczenia
Wersja C GWO

Geografia
R. Malarz, T. Rachwał, z. Zaniewicz, F. Szlajfer   Planeta Nowa 5 + ćwiczenia Nowa Era

Historia
Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś 5 – podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej Nowa Era

Biologia
J. Stawarz, Marian Sęktas Puls życia 5 Nowa Era

Język angielski

Jennifer Heath Junior Explorer 5.  Podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era

Język mniejszości narodowej-niemiecki

G. Motta Wir smart 2.  Podręcznik+ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia
red. Ks. Marcin Wilczek Jezus Chrystus naszym Zbawicielem
Św. Krzyża , Opole

Informatyka
Michał Kęska „Lubię to”. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. V, Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa ? Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej, Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak „ Do dzieła” – podręcznik do plastyki dla klas V szkoły podstawowej, Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcje muzyki. Podręcznik do muzyki w klasie V szkoły podstawowej, Nowa Era

KLASA 6
Język polski
M. Derlukiewicz, A. Klimkowicz
„Nowe słowa na start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej
„Nowe Słowa na start!”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 Nowa Era

Matematyka
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz Nowa Matematyka z plusem do klasy szóstej.
Zeszyt ćwiczeń wersja CGWO

Historia

Grzegorz Wojciechowski, T. Maćkowski
Wczoraj i dziś - podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej
Wczoraj i dziś - zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej Nowa Era

Biologia

J. Stawarz, Marian Sęktas Puls Życia 6, Nowa Era

Geografia

Malarz, T. Rachwał, Z. Zaniewicz, F. Szlajfer Planeta Nowa 6 + ćwiczenia Nowa Era

Język angielski

Jennifer Heatch Junior Explorer 6 Podręcznik + ćwiczenia Nowa Era

Język mniejszości narodowej- niemiecki
G. Motta Wir Smart 2 podręcznik+ćwiczenia twarde LektorKlett

Religia

Marcin Barow Zygfryd Waskin, Marcin Wilczek Kościół Wspólnotą Zbawionych Św. Krzyża

Informatyka

Michał Kęska „Lubię to” podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Grupa Wydawnicza „ Helion” S.A

Technika
Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klas VI – szkoły podstawowej, Nowa Era

Plastyka
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek Lekcja muzyki - podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Nowa Era

KLASA 7

Język polski
M. Derlukiewicz, A.Wojciechowska
Praca zbiorowa
„Nowe Słowa na start!”. 7 – podręcznik do j. polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
„Nowe Słowa na start!” zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

Matematyka
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz: praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej, A. Demby, M. Jucewicz
P. Zarzycki, M. Dobrowolska, M. Jucewicz Matematyka z plusem dla klasy VII + ćwiczenia .
Wersja C GWO

Historia
Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Wczoraj i dziś - podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej,  Nowa Era

Biologia
Małgorzata Jefimow Puls życia7. Podręcznik dla kl. VII, Nowa Era

Chemia

VII Jan Kulawik , Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik Nowa Era

Fizyka
Grażyna Francuz, Teresa Kulawik, Maria Nowotny Spotkania z fizyką. Podręcznik Nowa Era

Język angielski
Angela Bandis Teen Explorer 7 Podręcznik + ćwiczenia Nowa Era

Język niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 7
www.weiter_deutsch1, Wydawnictwo Szkolne PWN

Religia

Marcin Barow, Marcin Ogidda Droga Wspólnoty Zbawionych, Św Krzyża Opole

Informatyka
Grażyna Koba L:ubię to. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, T. Rachwał Planeta Nowa 7: podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era

Plastyka

M. Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy VII szkoły podstawowej, Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki- podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.Nowa Era

KLASA 8
Język polski
M. Derlukiewicz, A.Wojciechowska Praca zbiorowa
„Nowe Słowa na start!”. 8 – podręcznik do j. polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
„Nowe Słowa na start!” ćwiczenia Nowa Era

Matematyka
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz: praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej Matematyka z plusem dla klasy VIII + ćwiczenia
wersja CGWO

Historia
Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Wczoraj i dziś - podręcznik do historii dla klasy VIII szkoły podstawowej, Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie
Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i jutro, Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie, Nowa Era

Biologia
Małgorzata Jefimow Puls życia 8. Podręcznik dla kl. VIII, Nowa Era

Chemia
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik, Nowa Era

Fizyka
Greażyna Francuz, Teresa Kulawik, Maria Nowotny Spotkania z fizyką 8: podręcznik, Nowa Era

Język angielski
Angela Bandis Teen Explorer 8 Podręcznik + ćwiczenia Nowa Era

Język niemiecki/ j. mniejszości narodowej - niemiecki
M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 8
www.weiter_deutsch 2 Wydawnictwo Szkolne PWN

Religia
Marcin Barow, Marcin Ogidda Droga Wspólnoty zbawionych, Św Krzyża Opole

Informatyka
Grażyna Koba Lubię to 8.  Podręcznik dla szkoły podstawowej,  Nowa Era

Geografia
Roman Malarz, Mariusz Szubert, T. Rachwał Planeta Nowa 8. Podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era


Zestaw podręczników dopuszczony do użytku szkolnego na rok szkolny 2018/19 uchwałą nr 8 Rady pedagogicznej z dnia 14 czerwca 2019 r.

Podręczniki szkolne na rok szkolny 2018/2019

Klasa I  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 czerwca 2015 21:51

Edukacja wczesnoszkolna:
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień - edu. pol. - społ.
Joanna Winiecka-Nowak – edu. przyrodnicza
Krystyna Bielenica Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz – edu. matematyczna
Elementarz odkrywców. Podręcznik cz. 1, 2, 3 i 4
Elementarz Odkrywców. Ćwiczenia cz. 1, 2, 3 i 4
Elementarz odkrywców. Matematyka cz. 1 i 2
Elementarz odkrywców. Ćwiczenia matematyka cz. 1 i 2
Elementarz odkrywców. Muzyka. Informatyka.
Zeszyt do kaligrafii polonistycznej i matematycznej

Język angielski:
Jennifer Heath - Hello Explorer 1.
Wydawnictwo: Nowa Era
Język mniejszości narodowej - niemiecki:
Olga Swerlowa - HALLO ANNA 1 podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: LektorKlet
Religia:
red. Ks. Marcin Wilczek - Jesteśmy dziećmi Boga
Wydawnictwo: Św. Krzyża, Opole.
Poprawiony: wtorek, 18 września 2018 12:53

Klasa II  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 czerwca 2015 22:27

Edukacja wczesnoszkolna:
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień - edu. pol. - społ.
Joanna Winiecka-Nowak – edu. przyrodnicza
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz – edu. matematyczna
Elementarz odkrywców. Podręcznik. cz. 1 , 2, 3 i 4
Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. cz. 1 ,2, 3 i 4
Elementarz odkrywców. Matematyka. cz. 1 i 2
Elementarz odkrywców. Ćwiczenia  matematyka. cz. 1 i 2
Elementarz odkrywców. Muzyka. Informatyka. Potyczki ortograficzne.

Wydawnictwo: Nowa Era
Język angielski:
Read Carol, Soberon Ana - Bugs Team 2 Książka ucznia i ćwiczenia.
Wydawnictwo: Macmillan
Język mniejszości narodowej - niemiecki:
Olga Swerlowa - HALLO ANNA 3 – podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: LektorKlett
Religia:
red. Ks. M. Wilczek - Poznajemy naszego Boga
Wydawnictwo: Św. Krzyża, Opole.
Poprawiony: wtorek, 18 września 2018 12:47

Klasa III  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 czerwca 2015 22:24

Edukacja wczesnoszkolna:
Materiały edukacyjne:
E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, B. Stępień - ed. polonistyczna i społeczna
J. Winiecka Nowak- ed. przyrodnicza.
K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil , B. Lenkiewicz - ed. matematycana
Elementarz XXI wieku
Podręcznik cz. 1 , 2, 3, 4.
Ćwiczenia ed. pol., społ., i przyr. cz. 1 ,2,
Matematyka ćw. Część 1, 2
Muzyka

Wyd: Nowa Era
Język angielski:
Jenifer Heath - My World 3. Nowa Era
Język niemiecki:
G. Motto - Hallo Anna 3 Podręcznik + ćwiczenia
Wyd: LektorKlett
Religia:
Red. Ks. M. Wilczek - Przyjmujemy Pana Jezusa
Wyd. św. Krzyża Opole.
Zajęcia komputerowe:
Michał Kęska - Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami.
Wyd: Nowa Era
Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 14:30

Klasy IV  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 czerwca 2015 21:03

Język polski: Nowa Era
M. Derlukiewicz, A. Klimkowicz
„Nowe Słowa na start!” 4. Podręcznik do języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej
„Nowe Słowa na start!”. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej
Matematyka: GWO
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki "Matematyka z Plusem" + ćwiczenia kl.4
S. Wojtan, P. Zarzycki Wersja B: Arytmetyka cz. 1.
P. Zarzycki Geometria cz. 2
Historia: Nowa Era
Grzegorz Wojciechowski - Wczoraj i dziś.– podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej.
Tomasz Maćkowski - Wczoraj i dziś - zeszyt ćwiczeń.
Przyroda: Nowa Era
Maria Marko – Wołowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz - Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 + ćw.
Język mniejszości narodowej - niemiecki: LektorKlett
G. Motto Wir smart 1 Podręcznik + ćwiczenia
Język angielski: Nowa Era
Jennifer Heath - Junior Explorer IV - Podręcznik + ćw.
Religia: Św. Krzyż w Opolu
red. Ks. M. Wilczek - Zapowiedź zbawienia
Informatyka: Nowa Era
Lubię to - Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV
Technika: Nowa Era
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? – podręcznik do zajęć technicznych dla klasy 4  szkoły podstawowej.
Plastyka: Nowa Era
J. Lukas, K. Onak - „Do dzieła” – podręcznik do plastyki dla klas 4.
Muzyka: Nowa Era
Monika Gromek, Grażyna Kilbach - Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki w klasie 4.
Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 16:18

Klasa V  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 czerwca 2015 22:05

Język polsk: Nowa Era
M. Derlukiewicz, A. Klimkowicz - „Nowe Słowa na start!”
Podręcznik do języka polskiego dla klasa 5 szkoły podstawowej, cz. 1
„Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5.
Matematyka: GWO
M. Dobrowolska, M. Karpiński,  P. Zarzycki, M. Jucewicz  -
Matematyka z plusem dla klasy 5 + ćwiczenia.
Wersja B: Arytmetyka, Geometria.

Historia: Nowa Era
Grzegorz Wojciechowski - Historia Wczoraj i dziś 5.
Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń.
Geografia: Nowa Era
R. Malarz, T. Rachwał, Z. Zaniewicz, F. Szlajfer - Planeta Nowa 5 + ćwiczenia
Biologia: Nowa Era
J. Stawarz, M. Sęktas - Plus życia 5 + ćwiczenia
Język angielski: Nowa Era
Jennifer Heath - World Explorer 2 - Podręcznik + ćwiczenia
Język niemiecki: LektorKlett
G. Motto - Wir smart 3 Podręcznik + ćwiczenia
Religia: Św. Krzyż w Opolu
red. Ks. M. Wilczek - Jezus Chrystus Naszym Zbawicielem.
Technika: Nowa Era
Lech Łabecki, M. Łabecka - Jak to działa? - podręcznik do zajęć technicznych dla klasy 5.
Informatyka: Nowa Era
M. Kęska - Lubię to. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.5.
Muzyka: Nowa Era
Monika Gromek, Grażyna Kilbach - "Lekcje muzyki" - podręcznik do muzyki w klasie 5.
Plastyka: Nowa Era
J. Lukas, K. Onak - "Do dzieła" - podręcznik do plastyki dla klas 5.
Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 19:59

Klasa VI  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 czerwca 2015 22:12

Język polski: Nowa Era
M. Derlukiewicz - „Słowa na start!”. Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego klasa 6 (odkupić).
A. Wojciechowska „Słowa na start!” Kształcenie językowe.
Praca zbiorowa „Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do literatury dla klasy 6.
Matematyka: GWO
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz - Matematyka z plusem do klasy 6.
Praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej - Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby wymierne.
M. Dobrowolska, A. Demby, M. Jucewicz, - Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Wyrażenia algebraiczne.
P. Zarzycki, M. Dobrowolska, M. Jucewicz - Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.
Historia: Nowa Era
Grzegorz Wojciechowski - Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Tomasz Maćkowski - Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Przyroda: Nowa Era
M. Braaun - Na tropach przyrody - podręcznik dla klasy VI + ćwiczenia.
Język angielski: Nowa Era
Jennfer Heatch - World Explorer 3. Podręcznik + ćwiczenia.
Język niemiecki: LektorKlett
G. Motto - Wir smart 2 Podręcznik + ćwiczenia
Religia: Św. Krzyż w Opolu
M. Barow, Z. Waskin, M. Wilczek – Kościół Wspólnotą Zbawionych
Zajęcia komputerowe: Grupa Wydawnicza Helion S.A
D. Kiałka, K. Kiałka, J. Klimczyk - Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. 6.
Zajęcia techniczne: Nowa Era
L. Łabecki, M. Łabecka - "Jak to Działa" podręcznik dla klas VI szkoły podstawowej.
Plastyka: Nowa Era
J. Lukas, K. Onak - "Do dziela" podręcznik do plastyki dla klasy VI.
Muzyka: Nowa Era
M. Gromek - "Lekcje muzyki 6".
Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 20:50

Klasa VII  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lipca 2017 14:13

Język polski: Nowa Era
M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start!” 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.
A.Wojciechowska „Nowe Słowa na start!” ćwiczenia.
Matematyka z plusem: GWO
M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz, praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej
Matematyka z plusem dla klasy VII + ćwiczenia.
Historia: Nowa Era
J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak Wczoraj i dziś - podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś - zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy VII szkoły podstawowej.
Biologia: Nowa Era
Małgorzata Jefimow - Puls życia 7 – podręcznik dla kl. VII + ćwiczenia
Chemia: Nowa Era
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - Chemia Nowej Ery 7- podręcznik
Fizyka: Nowa Era
G. Francuz, T. Kulawik, M. Nowotny - Spotkanie z Fizyką podręcznik
Język angielski: Nowa Era
Angela Bandis - Teen Explorer 7 - podręcznik + ćwiczenia
Język mniejszości narodowej - niemiecki: Wyd. Szkolne PWN
M. Kozubska, E. Krafczyk, L. Zastąpiło - www.weiterdeutsch 7 - podręcznik + ćwiczenia
Religia: Św. Krzyża Opole
M. Barow i M. Ogidda - Droga Wspólnoty Zbawionych
Informatyka: Nowa Era
G. Koba - Lubię to - podręcznikdla szkoły podstawowej
Geografia: Nowa Era
R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał - Planeta Nowa 7 - podręcznik + ćwiczenia
Plastyka:
M. Ipczyńska, K. Mrozkowiak - Do dzieła 7– podręcznik do plastyki dla klas VII
Muzyka: Nowa Era
M. Gromek, G. Kilbach - Lekcja muzyki - podręcznik do muzyki w klasie VII
Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 21:47

Klasa VIII  (rok szkolny 2018/2019)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 października 2018 11:37

Język polski: Nowa Era, M. Derlukiewicz "Nowe Słowa na start!" 8 podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej.
A. Wojciechowska "Nowe Słowa na start!" ćwiczenia
Matematyka: GWO, M. Dobrowolska, M Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
Matematyka z plusem dla klasy 8 + ćwiczenia
Historia: Nowa Era, J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak,
"Wczoraj i dziś" - podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej
"Wczoraj i dziś" - zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej
Wiedza o społeczeństwie: Nowa Era
"Dziś i jutro"
Edukacja dla bezpieczeństwa: Nowa Era
"Żyję i działam bezpiecznie"
Biologia: Nowa Era
M. Jefimow "Puls życia 8" - podręcznikdla klasy 8 + ćwiczenia
Chemia: Nowa Era
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia Nowej Ery 8" - podręcznik
Fizyka: Nowa Era
G. Francuz, T. Kulawik, M. Nowotny "Spotkania z fizyką 8" - podręcznik
Język angielski: Nowa Era
Angela Bandis "Teen Explorer 8" - podręcznik + ćwiczenia
Język mniejszości narodowej - język niemiecki: LektorKlett
"Weiter Deutsch 2" podręcznik + ćwiczenia (nowa podstawa programowa)
Religia: Świętego Krzyża Opole
red. M. Baron, ks. M. Ogiolda "Codzienność uczniówJezusa-Zbawiciela"
Informatyka: Nowa Era
G. Koba "Lubię to 8" podręcznik do szkoły podstawowej
Geografia: Nowa Era
R. Malrz, M. Szubert, T. Rachwał ''Planeta Nowa 8" podręcznik + ćwiczenia