Oferta szkoły
Charakterystyka szkoły 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 września 2014 16:27

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej usytuowana jest w niewielkiej liczącej zaledwie 920 mieszkańców wsi leżącej nad rzeczką Bziniczką, przy trasie  nr 901 między Dobrodzieniem i Zawadzkiem, w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Mieści się w budynku użyczonym przez  Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień , który we wcześniejszych  latach był siedzibą szkoły publicznej .
Od 1 września 2005 roku NSP  zaczęła swoją działalność dzięki inicjatywie mieszkańców sołectw Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, |Kolejka, którzy powołali stowarzyszenie i postanowili jako organ prowadzący czuwać na szkołą. Od roku 2005 szkoła dorobiła się 60 absolwentów.
Obecnie w szkole uczy się 27 uczniów w sześciu oddziałach. Uczniowie uczą się w komfortowych mało licznych klasach, co bardzo wpływa na indywidualne podejście pracy nauczyciela  z uczniem, stworzenie uczniowi  przyjaznej, prawie rodzinnej atmosfery, zapewnienie bezpiecznych warunków  w czasie pobytu w szkole.
Szkoła oferuje uczniom;
- nauczanie wczesnoszkolne w klasach I – III
- nauczanie blokowe w klasach IV – VI
- naukę języka angielskiego ( w klasach I - III - 2 godz. w klasach I – VI  po 3 godziny tygodniowo,
- naukę języka niemieckiego ( we wszystkich klasach po 3 godziny tygodniowo )
- zajęcia wychowania w rodzinie w klasach V i VI
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
- zajęcia rewalidacyjne 
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do godz. 14.20
- zajęcia pozalekcyjne:

• koło artystyczne – uczestniczą prawie wszyscy uczniowie klas I - III
• koło poligloty
• aktyw biblioteczny
• SKS – dla klas IV- VI
• koło teatralne  - dla klas IV - VI

Programy realizowane w roku szkolnym 2014/2015

 

  • Ratujemy i uczymy ratować - Program WOŚP
  • Nie pal przy mnie proszę - Program Sanepid Olesno
  • Ogólnopolski program profilaktyki  zdrowotnej - Problem z głowy ...czyli co zrobić by nie zarazić się wszawicą!
  • Program profilaktyki palenia tytoniu - Znajdź właściwe rozwiązanie kl. IV - VI
  • Październik miesiącem właściwie spakowanego tornistra - akcja Ogólnopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego
Projekty
  • Fascynujący świat nauki i technologii - projekt unijny

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami,  w tym  3 dyplomowanych, 3 mianowanych , 4 kontraktowych.  Trzech  nauczycieli posiada 2 specjalizacje, jeden 3 specjalizacje. Nauczyciele uczestniczą w zewnętrznych formach doskonalenia, również w ramach WDN. Poza tym 100 %  kadry nabyło umiejętność posługiwania się komputerem.
Szkoła, choć w tak krótkim czasie jej działalności , posiada już  swoje tradycje.
Corocznie w Święto KEN uczniowie klas I pasowani są na pełnoprawnych uczniów NSP ,
w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się organizowany przy współpracy rodziców kiermasz bożonarodzeniowy połączony z Wigilią Szkolną , w  której uczestniczą mieszkańcy sołectw Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka. Wiosną zaś,   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi wspólnie ze szkołą przygotowuje  festyn rodzinny „ Mama, Tata i Ja” .
Uczniowie co najmniej 2 razy w roku wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
Przygotowywani do ogólnopolskiego sprawdzianu umiejętności biorą udział w sprawdzianach wewnętrznych szkoły, jak również w sprawdzianach przygotowywanych przez Gazetę Wyborczą i Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON ( zarówno trzecioklasiści i szóstoklasiści ). Od października działa sklepik szkolny.

Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, którzy chętnie uczestniczą w procesie działań  wychowawczych podejmowanych przez szkołę.

Poprawiony: niedziela, 02 listopada 2014 17:24
 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum