Nowe Technologie Na Usługach Edukacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Oliwa Bogusław Salachna   
niedziela, 28 października 2012 00:23

 

Nowe Technologie Na Usługach Edukacji

Projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-075/11  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Wsparcie programów rozwojowych szkół z terenu woj. opolskiego ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie, jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Cele szczegółowe:
• zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.
• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
• realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
• praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,
• wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI”  - Nowe Technologie Na Usługach Edukacji. Głównym jego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Celem tego projektu było zorganizowanie dla uczniów zajęć pozalekcyjnych, podczas których mogli oni korzystać z nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. W projekcie wzięły udział dwie grupy uczniów z klasy I – III i IV - VI. 

  

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Działania w szkole skoncentrowane były na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji wykorzystywania nowoczesnych technologii, pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i wykorzystania ich przy realizacji zadań w grupach. Dzięki temu zajęcia były atrakcyjne dla uczniów i pobudzały i do własnych analiz, ćwiczyły spostrzegawczość, dedukcję rozwijały wyobraźnię, uczyły konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.  Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała wsparcie merytoryczne (zostało przeszkolonych 2 nauczycieli oraz 1 szkolny koordynator projektu) i techniczne (między innymi tablety, aparat fotograficzny, drukarkę kolor oraz artykuły papiernicze, które obecnie stanowią wyposażenie szkoły).

Poprawiony: piątek, 02 listopada 2012 22:27
 

Informacje

Zaloguj sięArchiwum