STRONA  STARTOWA

***** Witamy na stronie NSP w Bzinicy Starej *****
<<<<<   sprawdź ogłoszenia aby uzyskać więcej informacji

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej

w klasach 4-8 informujemy, że:

 1. Od 26.10.2020 r. obowiązuje kształcenie zdalne w klasach 4-8.
 2. Lekcje odbywać się będą według dotychczasowego planu.
 3. Większość zajęć będzie powadzona z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz narzędzi pakietu Office 365
 4. Materiały dydaktyczne do pracy zdalnej będą również wysyłane za pośrednictwem dziennika Vulcan
 5. W pierwszych trzech dniach (26-28 października), zajęcia zdalne będą miały charakter organizacyjny, tzn. nauczyciele i uczniowie będą łączyć się poprzez Teams, celem sprawdzenia poprawności działania.
 6. Dla uczniów, którzy w okresie próbnym nie podejmą żadnej aktywności lub zgłoszą problemy z dostępem do sprzętu i połączenia internetowego, zorganizowane zostaną w szkole stanowiska pracy zdalnej.
 7. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich  zajęciach. Obecność będzie sprawdzana na każdej lekcji, potwierdzeniem obecności będzie aktywność ucznia w grupie w aplikacji Teams lub inna forma ustalona przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku nieuczestniczenia w lekcjach zdalnych należy liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z braku realizacji obowiązku nauki oraz idącymi z tym sankcjami prawnymi.
 8. Problemy z dostępem do sprzętu lub internetu należy jak najszybciej zgłosić wychowawcy.
 9. Ze względu na dużą absencję nauczycieli niektóre zajęcia mogą być odwołane.
 10. Każdy uczeń może sprawdzić plan zajęć  dla klasy w dzienniku elektronicznym.
 11. Należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie/facebooku szkoły oraz informacje zamieszczane w dzienniku Vulcan. Będziemy informować o wszelkich ustaleniach i zmianach ustaleń dotyczących organizacji nauki zdalnej.
 12. Uczniowie klas 1-3 uczestniczą w lekcjach stacjonarnych w szkole.