BIULETYN INFORMACJI  PUBLICZNEJ

Często przeglądamy witryny w Sieci. Kiedy znajdujemy jakąś, która zwróci naszą uwagę umieszczamy ją tutaj.

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/NSP-Bzinica-Stara-351054428661633/ Nasza szkoła na faceboku
https://pwpp.uksw.edu.pl/ Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
https://pozytywnauwaga.pl/o-nas/ Grudzień miesiącem pozytywnej uwagi w naszej szkole