PLAN LEKCJI

Plan lekcji -  rok szkolny 2022/2023           ( od ??.10.2023 poprawiony    
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
mgr K. Bryś Mgr A Lenart mgr B. Węgrzyn mgr M. Tomala mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1 j.ang   ed.wcz       j.polski   WDŻ   WDŻ   matematyka     8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz   j.ang       przyroda   matematyka   muzyka   muzyka   WOS 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz   ed.wcz       matematyka   j.angielski   j.polski   wf   wf 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.plast   ed.plast       muzyka   muzyka   informatyka   j.angielski   j.polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 wf   wf       informatyka   j.polski   j.mn.nar.niem   historia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 KA   KA       Deutsch AG   informatyka   matematyka   j.polski   j.angielski 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 historia   plastyka   plastyka   informatyka 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 Deutsch AG   Deutsch AG   informatyka   historia 14:2 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz                   j.polski   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz   j.ang       matematyka   wf   wf   j.polski   fizyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz   ed.wcz       j.angielski   matematyka   geografia   fizyka   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz   ed.wcz       wf   historia   j.polski   fizyka   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.muz   ed.muz       j.polski   j.angielski   matematyka   wf   wf 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     ed.techn       historia   biologia   j.polski   wf   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 wf   wf   biologia   historia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                             chemia 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1 j.mn.nar.niem   ed.inf       Deutsch AG   j.polski   historia   chemia   EDB 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz   j.mn.nar.niem       technika   geografia   j. angielski   j.polski   biologia 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz   ed.wcz       j.polski   j.angielski   HiKN   geografia   j.niemiecki 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz   ed.wcz       wf   HiKN   matematyka   j.angielski   j.polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 wf   wf       godz. z wych.   godz. z wych   godz. z wych   godz. z wych   godz. z wych 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 zdw   zdw       j.angielski   matematyka   j.polski   wf   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 Deutsch AG   Deutsch AG   matematyka   WOS 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8             KA   KA   KA   KA   KA 14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1 religia   religia       j.mn.nar.niem       historia   Deutsch AG   Deutsch AG 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 religia   religia       matematyka   j.polski   j. angielski   j.niemiecki   Deutsch AG 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz   j.mn.nar.niem       j.polski   religia   religia   matematyka   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz   j.mn.nar.niem       j.angielski   religia   religia   j.polski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz   ed.wcz       wf   j.polski   biologia   religia   religia 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     ed.wcz       j.polski   wf   wf   historia   chemia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                         chemia   j.polski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         biologia     14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1 ed.wcz   ed.wcz       zdw mat   zdw mat   zdw mat   zdw mat   zdw mat 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz   ed.wcz       matematyka   wf   wf       j.angielski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 wf   wf       przyroda   technika   technika   j.angielski   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 j.ang   j.mn.nar.niem       plastyka   plastyka   j.polski   matematyka   geografia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     j.mn.nar.niem       wf   matematyka   j.angielski   religia   religia 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6             religia   j.mn.nar.niem   matematyka   geografia   j.polski 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7             religia   j.polski       WDŻ   j.niemiecki 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         j. niemiecki   WDŻ 14:20 - 15:05
9   9                                

 

Plan lekcji -  rok szkolny 2022/2023           ► kliknij ►►►
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
mgr A. Lenart brak mgr K. Bryś mgr P. Maruska mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1 religia       j.ang               DEUTSCH AG   j.polski egz 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 wf       religia           historia   DEUTSCH AG   j.polski  8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 j.ang       ed.wcz   matematyka   j.mn.nar   religia   religia   WOS 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   religia   religia   informatyka   j.angielski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       wf   religia   religia   matematyka   informatyka   historia 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 j.ang       wf   j.polski   matematyka   muzyka   muzyka   informatyka 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7             j.polski   informatyka       matematyka   j.angielski  13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8             informatyka           j.polski   j.angielski egz 14:20 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1 log       log   wf   wf       fizyka   matematyka egz 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz       ed.wcz   wf   wf   j.polski   fizyka   zaj.z wych 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       ed.wcz   matematyka   j.polski   wf   wf   fizyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   j.polski   matematyka   wf   wf   fizyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       ed.wcz   przyroda   HiKN   j.polski   matematyka   wf 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 j.mn.nar       ed.wcz   technika   j.angielski   matematyka   geografia   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7 j.mn.nar       SKS   SKS   technika   technika   historia   matematyka 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 SKS   SKS   historia   j. niemiecki 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1 ed.wcz       j.ang       WDŻ   WDŻ   j.polski   EDB 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz       ed.wcz       j.polski   geografia   j.angielski   matematyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       ed.wcz   j.polski   geografia   j.polski   matematyka   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       wf   j.angielski   biologia   zaj. z wych   j.polski   geografia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 wf       j.mn.nar   j.angielski   zaj. z wych.   biologia   geografia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6         j.mn.nar   przyroda   j.angielski   matematyka   chemia   j.polski 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7             j.mn.nar       j.angielski   biologia   DZ 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8             historia       HiKN   DZ   chemia 14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1 koło art..       koło art..   koło art..   zdw   zdw   zdw   zdw 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 wf       j.mn.nar   matematyka   koło art..   koło art..   koło art..   koło art.. 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       j.mn.nar   plastyka   plastyka   j.polski       religia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       religia   j.polski   matematyka   plastyka   plastyka   j.polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 religia       ed.wcz   muzyka   muzyka   matematyka   j.polski   WOS 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6         ed.wcz       historia   j.polski   j.polski   religia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 j.polski   religia   religia   j.angielski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 koło łacina   koło łacina   j.angielski   koło łacina 14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1 zdw1-3       zdw1-3   wf   wf       j.niemiecki   historia 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 j.mn.nar       ed.wcz   wf   wf   historia   matematyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 j. mn. nar       ed.wcz   j.angielski   matematyka   wf   wf   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   matematyka   j.angielski   wf   wf   j.niemiecki 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       ed.wcz   zaj.z wych.   historia   j.mn.nar   chemia   wf 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 ed.wcz       j.mn.nar   WDŻ   j.polski   j.angielski   biologia   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7 SKS       SKS   SKS   j.polski   j.angielski   j.niemiecki   chemia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 SKS   SKS   zaj.z wych   biologia 14:20 - 15:05
9   9                                

 

Plan lekcji -  rok szkolny 2022/2023           ► kliknij ►►►
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
mgr A. Lenart brak mgr K. Bryś mgr P. Maruska mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1 religia       j.ang               DEUTSCH AG   j.polski egz 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 wf       religia           historia   DEUTSCH AG   j.polski  8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 j.ang       ed.wcz   matematyka   j.mn.nar   religia   religia   WOS 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   religia   religia   informatyka   j.angielski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       wf   religia   religia   matematyka   informatyka   historia 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 j.ang       wf   j.polski   matematyka   muzyka   muzyka   informatyka 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7             j.polski   informatyka       matematyka   j.angielski  13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8             informatyka           j.polski   j.angielski egz 14:20 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1 log       log   wf   wf       fizyka   matematyka egz 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz       ed.wcz   wf   wf   j.polski   fizyka   zaj.z wych 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       ed.wcz   matematyka   j.polski   wf   wf   fizyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   j.polski   matematyka   wf   wf   fizyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       ed.wcz   przyroda   HiKN   j.polski   matematyka   wf 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6         ed.wcz   technika   j.angielski   matematyka   geografia   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7 SKS       SKS   SKS   technika   technika   historia   j.polski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 SKS   SKS   SKS   historia 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1 ed.wcz       j.ang       WDŻ   WDŻ   j.polski   EDB 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 ed.wcz       ed.wcz       j.polski   geografia   j.angielski   matematyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       ed.wcz   j.polski   geografia   j.polski   matematyka   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       wf   j.angielski   biologia   zaj. z wych   j.polski   geografia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 wf       j.mn.nar   j.angielski   zaj. z wych.   biologia   geografia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6         j.mn.nar   przyroda   j.angielski   matematyka   chemia   j.polski 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7             j.mn.nar       j.angielski   biologia   DZ 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8             historia       HiKN   DZ   chemia 14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1 koło art..       koło art..   koło art..   zdw   zdw   zdw   zdw 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 wf       j.mn.nar   matematyka   koło art..   koło art..   koło art..   koło art.. 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 ed.wcz       j.mn.nar   plastyka   plastyka   j.polski   matematyka   religia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       religia   j.polski   matematyka   plastyka   plastyka   j.polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 religia       ed.wcz   muzyka   muzyka   matematyka   j.polski   WOS 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6         ed.wcz       historia   j.polski   j.polski   religia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7         ed.wcz       j.polski   religia   religia   j.angielski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 koło łacina   koło łacina   j.angielski   koło łacina 14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1             wf   wf       historia   j.niemiecki 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2 zdw       zdw   wf   wf   historia   j.niemiecki   matematyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3 j. mn. nar       ed.wcz   j.angielski   matematyka   wf   wf   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4 ed.wcz       ed.wcz   matematyka   j.angielski   wf   wf   j.niemiecki 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5 ed.wcz       ed.wcz   zaj.z wych.   historia   j.mn.nar   chemia   wf 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6 ed.wcz       j.mn.nar   WDŻ   j.polski   j.angielski   biologia   wf 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7 SKS       SKS   SKS   j.polski   j.angielski   j.niemiecki   chemia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 SKS   SKS   zaj.z wych   biologia 14:20 - 15:05
9   9                                

 

Plan lekcji -  rok szkolny 2021/2022   ( od 14.03.2022 poprawiony )         ► kliknij ►►►
     
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
  mgr O. Werner mgr A. Lenart mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   j.ang       j.niem   EDB. 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   hist. I kutl niem   hist i kult niem   historia   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.ang   j.mn.nar   j.mn.nar   j.polski   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matem.   inform.   j.polski   j.angielski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     wych.fiz   wych.fiz   inform.   j.polski   j.ang   matematyka   j.niem 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     KT   KT   KT   godz.wych   godz.wych.   godz.wych.   inform. 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 inform.   matematyka   j.ang   WOS 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         inform.   godz.wych 14:2 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed. wcz   wych.fiz   j.mn.nar.   j.mn.nar.   historia   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     j.mn.nar.   j.mn.nar.   wych.fiz   matematyka   historia   fizyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.techn   ed.techn   matematyka   wych.fiz   wych.fiz   j.niem   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     j.mn.nar.   j.mn.nar.   j.polski   wych.fiz   wych.fiz   matematyka   chemia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     j.ang   j.ang   technika   biologia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     kk   kk   przyroda   j.polski   matematyka   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                         biologia   WOS 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         chemia   egz polski 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1         ed.inf   j.polski   j.ang       WDŻ   WDŻ 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   j.polski   j.polski   geografia   j.ang 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matematyka   j.polski   j.ang   geografia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   muzyka   muzyka   j.ang   j.polski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.       godz.wych   historia   muzyka   muzyka   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6             historia   technika   technika   matematyka   j.polski 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                     matematyka   kk   historia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                             egz ang 14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1     LOGOPEDIA   LOGOPEDIA   przyroda   j.ang   plastyka   plastyka   j.niem 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     religia   religia   plastyka   plastyka   j.ang   j.polski   biologia 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     j.mn, nar   j.mn, nar   j.mn.nar.   j.polski   religia   j.ang   chemia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   j.ang   j.mn.nar.   j.mn.nar.   biologia   polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   religia   historia   chemia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   matematyka   biologia   religia   religia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7     KP   KP   religia       j.polski       egz matematyka 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                               14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.inf   ed.wcz.   wych.fiz       matematyka   fizyka   DZ 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   wych.fiz   religia   geografia   matematyka   fizyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.muz.   ed.muz.   religia   wych.fiz   wych.fiz   geografia   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.plas.   ed.plas.   WDŻ   wych.fiz   wych.fiz   j.polski   historia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     religia   religia   j.ang   geografia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   j.polski   j.polski   religia   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 historia       religia   religia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 KT   KT   KT   KT 14:20 - 15:05
9   9                                

 

Plan lekcji -  rok szkolny 2021/2022   ( od 07.03.2022  )         ► kliknij ►►►
     
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
  mgr O. Werner mgr A. Lenart mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka           j.niem   EDB. 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   hist. I kutl niem   hist i kult niem   historia   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.ang   j.mn.nar   j.mn.nar   j.polski   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matem.   inform.   j.polski   j.angielski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     wych.fiz   wych.fiz   inform.   j.polski   j.ang   matematyka   j.niem 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     KT   KT   KT   godz.wych   godz.wych.   godz.wych.   inform. 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 inform.   matematyka   j.ang   WOS 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         inform.   historia 14:2 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed. wcz   wych.fiz   j.mn.nar.   j.mn.nar.   historia   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     j.mn.nar.   j.mn.nar.   wych.fiz   matematyka   historia   fizyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.techn   ed.techn   matematyka   wych.fiz   wych.fiz   j.niem   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     j.mn.nar.   j.mn.nar.   j.polski   wych.fiz   wych.fiz   matematyka   chemia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     j.ang   j.ang   technika   biologia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     kk   kk   przyroda   j.polski   matematyka   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 j.ang       biologia   godz. wych 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         chemia   egz polski 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1         ed.inf   j.polski   j.ang     WDŻ   WDŻ 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   j.polski   j.polski   geografia   j.ang 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matematyka   j.polski   j.ang   geografia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   muzyka   muzyka   j.ang   j.polski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.       godz.wych   historia   muzyka   muzyka   j.polski 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6             j.ang   technika   technika   matematyka   WOS 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                     matematyka   kk   egz angielski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                               14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1     LOGOPEDIA   LOGOPEDIA   przyroda   j.ang   plastyka   plastyka   j.niem 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     religia   religia   plastyka   plastyka   j.ang   j.polski   biologia 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     j.mn, nar   j.mn, nar   j.mn.nar.   j.polski   religia   j.ang   chemia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   historia   j.mn.nar.   j.mn.nar.   biologia   polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   religia   historia   chemia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   matematyka   biologia   religia   religia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7     KP   KP   religia       j.polski   matematyka     13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                             egz matematyka 14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.inf   ed.wcz.   wych.fiz       matematyka   DZ   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   wych.fiz   religia   geografia   fizyka   matematyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.muz.   ed.muz.   religia   wych.fiz   wych.fiz   geografia   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.plas.   ed.plas.   WDŻ   wych.fiz   wych.fiz   j.polski   historia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     religia   religia   j.ang   geografia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   j.polski   j.polski   religia   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 historia       religia   religia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 KT   KT   KT   KT 14:20 - 15:05
9   9                                

 

Plan lekcji -  rok szkolny 2021/2022   ( od 17.01.2022  )         ► kliknij ►►►
     
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
  mgr K. Bryś mgr A. Lenart mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka           j.niem   EDB. 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   hist. I kutl niem   hist i kult niem   historia   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   j.mn.nar   j.mn.nar   j.polski   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     j.mn, nar   j.mn.nar   tech.   matem.   inform.   j.polski   j.angielski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     wych.fiz   wych.fiz   inform.   j.polski   j.ang   matematyka   j.niem 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     KT   KT   KT   godz.wych   godz.wych.   godz.wych.   inform. 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 inform.   matematyka   j.ang   WOS 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         inform.   historia 14:2 - 15:05
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1     KK   KK   wych.fiz   j.mn.nar.   j.mn.nar.   historia   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     j.mn.nar.   j.mn.nar.   wych.fiz   matematyka   historia   fizyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   wych.fiz   wych.fiz   j.niem   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   wych.fiz   wych.fiz   matematyka   chemia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.ang   biologia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   przyroda   j.polski   matematyka   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 j.ang       biologia   godz. wych 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                         chemia   egz polski 14:20 - 15:05
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1         ed.inf   j.polski   j.ang       WDŻ   WDŻ 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   j.polski   j.polski   geografia   j.ang 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matematyka   j.polski   j.ang   geografia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.tech.   ed.tech.   muzyka   muzyka   j.ang   j.polski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     wych.fiz   wych.fiz   godz.wych   historia   muzyka   muzyka   j.polski 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6             j.ang   technika   technika   matematyka   WOS 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                     matematyka   kk   egz angielski 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                               14:20 - 15:05
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1     LOGOPEDIA   LOGOPEDIA   przyroda   j.ang   plastyka   plastyka   j.niem 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     religia   religia   plastyka   plastyka   j.ang   j.polski   biologia 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     j.mn, nar   j.mn, nar   j.mn.nar.   j.polski   religia   j.ang   chemia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   historia   j.mn.nar.   j.mn.nar.   biologia   polski 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   religia   historia   chemia   matematyka 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   matematyka   biologia   religia   religia 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7     KP   KP   religia       j.polski   matematyka     13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                             egz matematyka 14:20 - 15:05
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.inf       wych.fiz       matematyka   DZ   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   wych.fiz   religia   geografia   fizyka   matematyka 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.muz.   ed.muz.   religia   wych.fiz   wych.fiz   geografia   j.polski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.plas.   ed.plas.   WDŻ   wych.fiz   wych.fiz   j.polski   historia 10:45 - 11:30
5 11:50 - 12:35 5     religia   religia   j.ang   geografia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   j.polski   j.polski   religia   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15 7                 historia       religia   religia 13:30 - 14:15
8 14:20 - 15:05 8                 KT   KT   KT   KT 14:20 - 15:05
9   9                                
Plan lekcji -  rok szkolny 2021/2022   ( od 01.09.2021  )         ► kliknij ►►►  
 
dni tyg. nr lekcji Czas trwania lekcji klasa / wychowawstwo Czas trwania lekcji
I II III IV V VI VII VIII
  mgr K. Bryś mgr A. Lenart mgr S. Banasik mgr J. Eichhorn mgr R. Kopyto mgr M. Tomala mgr M. Tomala
PONIEDZIAŁEK 1 8:00 - 8:45 1     ed.wcz.   ed.wcz.       zaj.dod. Matem   zaj,dod. Mat   j.niem   eduk.do bezp. 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   hist. I kutl niem   hist i kult niem   historia   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   j.mn.nar   j.mn.nar   j.polski   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     j.mn, nar   j.mn.nar   tech.   matem.   inform.   j.polski   j.angielski 10:45 - 11:30
5 11:45 - 12:30 5     wych.fiz   wych.fiz   inform.   j.polski   j.ang   matematyka   j.niem 11:45 - 12:30
6 12:40 - 13:25 6     koło teatr.   koło teatr.   koło teatr.   godz.wych   godz.wych.   godz.wych.   inform. 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20 7                 inform.   matematyka   j.ang   WOS 13:35 - 14:20
8 14:25 - 15:10 8                 zaj.dod.pol   zaj.dod.pol   inform.   historia 14:25 - 15:10
9   9                                
WTOREK 1 8:00 - 8:45 1     kk   kk   wych.fiz   j.mn.nar.   j.mn.nar.   historia   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     j.mn.nar.   j.mn.nar.   wych.fiz   matematyka   historia   fizyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   wych.fiz   wych.fiz   j.niem   j.angielski 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   wych.fiz   wych.fiz   matematyka   chemia 10:45 - 11:30
5 11:45 - 12:30 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.ang   biologia   j.polski   wych.fiz   wych.fiz 11:45 - 12:30
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   przyroda   j.polski   matematyka   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20 7     SKS   SKS   SKS   j.ang       biologia   godz. wych 13:35 - 14:20
8 14:25 - 15:10 8                         chemia     14:25 - 15:10
9   9                                
ŚRODA 1 8:00 - 8:45 1     ed.inf.       j.polski   j.ang     zaj.dod.polski   zaj.dod.polski 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   matematyka   j.polski   j.polski   geografia   j.ang 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.wcz.   ed.wcz.   j.mn.nar.   matematyka   j.polski   j.ang   geografia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.tech.   ed.tech.   muzyka   muzyka   j.ang   j.polski   matematyka 10:45 - 11:30
5 11:45 - 12:30 5     wych.fiz   wych.fiz   godz.wych   historia   muzyka   muzyka   j.polski 11:45 - 12:30
6 12:40 - 13:25 6             j.ang   technika   technika   matematyka   WOS 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20 7                     matematyka   zaj.dod.ang   zaj.dod.ang 13:35 - 14:20
8 14:25 - 15:10 8                               14:25 - 15:10
9   9                                
CZWARTEK 1 8:00 - 8:45 1             przyroda   j.ang   plastyka   plastyka   j.niem 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     religia   religia   plastyka   plastyka   j.ang   j.polski   biologia 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     j.mn, nar   j.mn, nar   j.mn.nar.   j.polski   religia   j.ang   chemia 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     wych.fiz   wych.fiz   historia   j.mn.nar.   j.mn.nar.   biologia   polski 10:45 - 11:30
5 11:45 - 12:30 5     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   religia   historia   chemia   matematyka 11:45 - 12:30
6 12:40 - 13:25 6     ed.wcz.   ed.wcz.   j.polski   matematyka   biologia   religia   religia 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20 7     koło progr.   koło progr.   religia       j.polski   matematyka     13:35 - 14:20
8 14:25 - 15:10 8                         zaj.dod.mat   zaj.dod.mat 14:25 - 15:10
9   9                                
PIĄTEK 1 8:00 - 8:45 1     log.   ed.inf.   wych.fiz   WDŻ   WDŻ   dor. Zawod.   fizyka 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40 2     ed.wcz.   ed.wcz.   wych.fiz   religia   geografia   fizyka   j.polski 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35 3     ed.muz.   ed.muz.   religia   wych.fiz   wych.fiz   geografia   matematyka 9:50 - 10:35
4 10:45 - 11:30 4     ed.plas.   ed.plas.   matematyka   wych.fiz   wych.fiz   j.polski   historia 10:45 - 11:30
5 11:45 - 12:30 5     religia   religia   j.ang   geografia   matematyka   wych.fiz   wych.fiz 11:45 - 12:30
6 12:40 - 13:25 6     j.ang   j.ang   j.polski   j.polski   religia   wych.fiz   wych.fiz 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20 7     SKS   SKS   SKS   historia   j.polski   religia   religia 13:35 - 14:20
8 14:25 - 15:10 8                 kt   kt   kt   kt 14:25 - 15:10
9   9