PRACOWNICY

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020:
mgr Janina Kulińska - Dyrektor Szkoły
mgr Irena Maśniak - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, plastyka
mgr Ramona Kopyto -  język angielski, historia
mgr Grażyna Dubiel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Piekacz - j. polski, biblioteka, historia kl. 4
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, muzyka, technika
mgr  Sandra Góra - pedagog,
mgr Marek Skrabania - informatyka
ks Dominik Mamełka - religia
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Beata Węgrzyn - wychowanie fizyczna, geografia, przyroda, WDŻ
mgr Sylwia Banasik - język niemiecki, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Joanna Eichhorn - j. polski w kl. 5, zajęcia rewalidacyjne, logopedia
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciele
Wpisany przez Administrator   
sobota, 20 września 2014 07:53

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019:
mgr Janina Kulińska -  Dyrektor Szkoły
mgr Sara Dyllong - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, plastyka
mgr Grażyna Dubiel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Piekacz - język polski, biblioteka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, muzyka, technika
mgr  Sandra Góra - pedagog,
mgr Marek Skrabania - język angielski, informatyka
mgr Weronika Węgrzyńska - język angielski
ks Dominik Mamełka - religia
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Beata Węgrzyn - wychowanie fizyczna, geografia, przyroda, WDŻ
mgr Sylwia Banasik - język niemiecki
dr Arkadiusz Baron - historia
mgr Joanna Einchhorn - wos
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa