PRACOWNICY

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2023/2024:
mgr Sylwia Banasik - dyrektor, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Mariola Tomala - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
mgr Ramona Kopyto - język angielski, historia
mgr Beata Węgrzyn - geografia, WDŻ, wychowanie fizyczne, przyroda
mgr Joanna Eichhorn - język polski, logopedia, WOS, biblioteka
mgr Sandra Góra – nauczyciel wspomagający
mgr Jolanta Zajączkowska - chemia, biologia
mgr Joanna Rybak- język mniejszości narodowej-niemiecki, język niemiecki
mgr Ewelina Piekacz – doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Padberg - informatyka
ks. Dominik Mamełka– religia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Sylwia Banasik - dyrektor, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Mariola Tomala - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika, rewalidacja
mgr Ramona Kopyto - język angielski, historia
mgr Beata Węgrzyn - geografia, WDŻ, wychowanie fizyczne, przyroda
mgr Joanna Eichhorn - język polski, logopedia, WOS, biblioteka, wspomaganie
mgr Sandra Góra – pedagog 
mgr Jolanta Zajączkowska - chemia, biologia
mgr Patricia Maruska-język polski
mgr Joanna Rybak- język mniejszości narodowej-niemiecki, język niemiecki
mgr Ewelina Piekacz – doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Padberg - informatyka
ks. Dominik Mamełka– religia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Daniel Rybak – wychowanie fizyczne
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa

 

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2021/2022:
mgr Sylwia Banasik - dyrektor, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Mariola Tomala - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika, rewalidacje, wspomaganie
mgr Ramona Kopyto - język angielski, historia
mgr Beata Węgrzyn - geografia, WDŻ
mgr Joanna Eichhorn - język polski, logopedia, WOS, biblioteka, wspomaganie
mgr Sandra Góra – pedagog, rewalidacja
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia, przyroda
mgr Patricia Maruska-język polski
mgr Sandra Tomys- język mniejszości narodowej-niemiecki, język niemiecki
mgr Ewelina Piekacz – doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Padberg - informatyka
ks. Dominik Mamełka– religia
mgr Daniel Rybak – wychowanie fizyczne
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwaNauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021:
mgr Janina Kulińska - dyrektor 
mgr Sylwia Banasik - wicedyrektor, język niemiecki, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Mariola Tomala - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika
mgr Ramona Kopyto - język angielski, historia
mgr Beata Węgrzyn - wychowanie fizyczne, geografia, przyroda, WDŻ
mgr Joanna Eichhorn - język polski, zajęcia rewalidacyjne, logopedia, WOS, biblioteka
mgr Sandra Góra - pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia
mgr Ewelina Piekacz - język polski
mgr Janusz Matusiak - informatyka
ks. Dominik Mamełka - religia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Janina Kulińska - Dyrektor Szkoły
mgr Irena Maśniak - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, plastyka
mgr Ramona Kopyto -  język angielski, historia
mgr Grażyna Dubiel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Piekacz - j. polski, biblioteka, historia kl. 4
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, muzyka, technika
mgr  Sandra Góra - pedagog,
mgr Marek Skrabania - informatyka
ks Dominik Mamełka - religia
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Beata Węgrzyn - wychowanie fizyczna, geografia, przyroda, WDŻ
mgr Sylwia Banasik - język niemiecki, język mniejszości narodowej-niemiecki
mgr Joanna Eichhorn - j. polski w kl. 5, zajęcia rewalidacyjne, logopedia
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciele
Wpisany przez Administrator   
sobota, 20 września 2014 07:53

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019:
mgr Janina Kulińska -  Dyrektor Szkoły
mgr Sara Dyllong - matematyka
mgr Krystyna Bryś - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, plastyka
mgr Grażyna Dubiel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Piekacz - język polski, biblioteka
mgr Anna Lenart - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, muzyka, technika
mgr  Sandra Góra - pedagog,
mgr Marek Skrabania - język angielski, informatyka
mgr Weronika Węgrzyńska - język angielski
ks Dominik Mamełka - religia
mgr Barbara Brolik - chemia, biologia
mgr Marian Poliwoda - fizyka
mgr Beata Węgrzyn - wychowanie fizyczna, geografia, przyroda, WDŻ
mgr Sylwia Banasik - język niemiecki
dr Arkadiusz Baron - historia
mgr Joanna Einchhorn - wos
mgr Waldemar Kryś - edukacja dla bezpieczeństwa