HISTORIA

Powstanie NSP w Bzinicy Starej
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 grudnia 2010 22:02


Rok szkolny 2004/ 2005 był ostatnim rokiem działalności Filialnej Szkoły w Bzinicy , która przynależna była do  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pludrach.
Uczniowie sołectw Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka  zostali przydzieleni do obwodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu. By uchronić swoje dzieci przed dojazdami do Dobrodzienia , jesienią 2004 roku mieszkańcy wyżej wymienionych sołectw  postanowili założyć stowarzyszenie , aby w ten sposób zostać organem prowadzącym szkoły niepublicznej.
Stowarzyszenie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został pan Cezary Gorzelak.
W czasie wakacji mieszkańcy sołectw w pracy społecznej na rzecz szkoły wyremontowali toalety na piętrze i przygotowali szkołę do swej pierwszej pracy. Stowarzyszenie powołało na stanowisko dyrektora NSP w Bzinicy Starej pana mgr Adama Dubiela ( 2005 – 2008) ( +2009).
Ze względu na chorobę dyrektora w grudniu roku szkolnego 2008/2009 pełniącą funkcję dyrektora została pani mgr Grażyna Dubiel.
W pierwszym roku działalności szkoły   liczba uczniów wynosiła 49.
W kolejnych latach Stowarzyszenie systematycznie dbało i nadal  dba o placówkę, dokonując modernizacji budynku. Wyremontowano łazienkę na parterze, wymieniono okna, wymieniono drzwi wewnętrzne, drzwi i okno  balkonowe, drzwi wejścia głównego, dokonano wymianę oświetlenia, została przystosowana sala na zajęcia świetlicowe. W salach sukcesywnie wymienia się wykładzinę i na bieżąco odświeża ściany sal lekcyjnych i korytarzy. W ramach posiadanych środków uzupełnia się bazę dydaktyczną szkoły zakupując potrzebne pomoce dydaktyczne.
Od roku 2007 Prezesem Stowarzyszenia Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka  jest pan Marian Karliczek.
W roku szkolnym 2009/2010 powołano na stanowisko dyrektora NSP w Bzinicy Starej panią mgr Irenę Maśniak.
W grudniu 2013 r. na walnym zebraniu wybrano nowego prezesa SRW panią Jolantę Kopyto.
Z dniem 31 sierpnia 2014 roku pani Maśniak zrezygnowała z pełnionej funkcji, a na jej miejsce od 1 września 2014 roku powołano panią Janinę Kulińską.

 Jolanta Kopyto