Aktualności
#RekordDlaNiepodległej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 listopada 2018 11:42

https://youtu.be/jJ7CSUo2LKQ

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 11:53
 
NIEPODLEGŁA ŁĄCZY POKOLENIA - PROJEKT REALIZOWANY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BZINICU STAREJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 października 2018 11:02

 

NIEPODLEGŁA ŁACZY POKOLENIA

(w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę)


Projekt Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej organizowany przez Ewelinę Piekacz -

szkolnego koordynatora, we współpracy z nauczycielami

 

I hasło główne:

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem –

staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

 

Józef Piłsudski

 

II czas trwania:

etap wstępny: wrzesień – październik 2018r.

etap zasadniczy: listopad 2018r.

etap końcowy: maj/czerwiec 2019r.

 

III założenia/cele:

 • wychowanie do wartości,

 • kształtowanie szacunku dla działań i dokonań przodków,

 • zachęcanie do świadomego samokształcenia, poprzez czytanie,

 • wyszukiwanie informacji z różnych źródeł i podejmowanie aktywności środowiskowej,

 • rozwijanie umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

 • poszanowanie wolności i niepodległości,

 • wykorzystywanie umiejętności pracy z komputerem na zajęciach z różnych przedmiotów,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych oraz kreatywności w zakresie plastycznym, muzycznym, literackim itp.

 • pogłębianie wiedzy historycznej.,

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami,

 • rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez wykorzystywanie środków ,

 • popularyzowanie wiedzy o tożsamości narodowej i symbolach narodowych;

 

IV sposoby realizacji:

 • wycieczka edukacyjna do Oświęcimia

 • nauka piosenek patriotycznych

 • wieczornica

 • konkursy plastyczne, literackie, ...

 • prezentacja medialna, gazetki

 • udział w uroczystościach zewnętrznych, konferencjach popularno - naukowych

 • spotkanie ze świadkiem

 • występ słowno- muzyczny harcerzy ZHP Lubliniec

 • lekcje tematyczne (wychowawcze)

 

V odbiorcy:

 • uczniowie NSP w Bzinicy Starej, klasy I-VIII

 • rodzice

 • środowisko lokalne (mieszkańcy)

 

VI harmonogram realizacji poszczególnych działań:

L.p.

Rodzaj działań

Termin

Odpowiedzialni

1

Pogadanki wychowawcze – Czym dla Ciebie jest niepodległość?

wrzesień

wychowawcy

2

Informacje o podejmowanych działaniach (strona internetowa szkoły, gazetki)

na bieżąco

E Piekacz

K. Bryś

3

Wycieczka na film „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”

wrzesień

E. Piekacz

S. Dyllong

4

Nasza niepodległa Ojczyzna” - plakat twórczy (duży format)

październik

wychowawcy

5

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na rynku w Dobrodzieniu

październik

A. Lenart

6

Bieg niepodległościowy uczniów i nauczycieli naszej szkoły

październik

B. Węgrzyn

7

Klasowe gazetki niepodległościowe

listopad

wychowawcy

8

Konferencja w ramach grantu Opolskiego Kuratora Oświaty pt. „Rok dla niepodległości. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”

listopad

E. Piekacz

9

Wycieczka edukacyjna - Dobrodzień – Pomnik dla ofiar wojny, poległym w 1939 i 1945 (znicz – ku pamięci)

listopad

E. Piekacz

S. Dyllong

10

Konkurs piosenki patriotycznej

listopad

A. Lenart

11

Prezentacja multimedialna „Polska niepodległa”

listopad

Dr A. Baron

12

Wieczornica patriotyczna:

- odśpiewanie hymnu

-prezentacja multimedialna

-recytacja wierszy patriotycznych

-piosenki konkursowe

-fragment książki „Dywizjon 303”

- harcerze

-żywy świadek historii

-wspólny spiew

(kawa, herbata ciasto, świece na stolikach)

listopad

E. Piekacz

n-le

13

Konkurs – test wiedzy o hymnie Polski (klasy starsze)

grudzień

E. Piekacz

14

Konkurs - „Laurka dla Niepodległej” (klasy młodsze)

styczeń

G. Dubiel

15

Drzewo cytatów” (o wolności, niepodległości, patriotyzmie)

Luty/marzec

E. Piekacz

16

Udział w uroczystościach „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”

marzec

B. Brolik

17

Wycieczka edukacyjna do Oświęcimia

maj

E. Piekacz

S. Dyllong

18

Podsumowanie projektu – prezentacja multimedialna

maj/czerwiec

E. Piekacz

 

VII zakładane rezultaty:
- uczniowie z szacunkiem odnoszą się do symboli narodowych i historii narodu polskiego

-identyfikują się z dziedzictwem niepodległościowym Narodu Polskiego

- znają słowa hymnu Polski oraz pieśni patriotycznych

-znają wydarzenia historyczne, postaci i polskie osiągnięcia z okresu II Rzeczpospolitej

- znają najważniejsze miejsca walki Polaków o niepodległość

- poszerzenie wiedzy i zainteresowań historycznych;

- wykazują szacunek do pamiątek rodzinnych i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie

- świadomość uczniów, że efekty pracy będą przetwarzane publicznie

-integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym

 

(Dopuszcza się wprowadzenie drobnych zmian w harmonogramie zakładanych działań,

wynikających z przyczyn niezależnych od koordynatora projektu)

Poprawiony: wtorek, 30 października 2018 11:15
 
Zmiany przepisów o ochronie danych osobowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 27 maja 2018 18:49

Poprawiony: niedziela, 27 maja 2018 18:55
 
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 grudnia 2017 20:04

Poprawiony: niedziela, 03 grudnia 2017 20:43
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 listopada 2017 10:18

Aktualne informacje umieszczane są na Facebooku.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 listopada 2017 09:01

Od 1 września 2017 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią szkołą podstawową.

Uczniowie naszej szkoły oprócz realizacji podstawy programowej uczą się dodatkowego języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego. W klasach V i VI dodatkowo uczniowie uczą się historii i kultury państwa niemieckiego. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano naukę w 7 klasach, w których uczy się 33 dzieci. Zorganizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują oraz 2 koła: w klasach I-III koło teatralne, w klasach IV-VII muzyczno taneczne. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który włącza się w organizację różnych imprez szkolnych.

Poprawiony: niedziela, 03 grudnia 2017 19:58
 
Misije w Iraku. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 czerwca 2017 09:33

Spotkanie uczniów klasy VI z uczestnikiem misji pokojowych w Iraku.

9 czerwca 2017r. gościem uczniów klasy VI, na lekcji historii, był pan Marek Bachan. Uczestnik misji pokojowych w Iraku, w latach 2003-2004. Pan Marek przekazywał dzieciom informacje dotyczące kraju, w którym był na misjach, wyświetlał zdjęcia z misji, opowiadał o ludziach i miastach, które w czasie wyjazdów miał możliwość poznać. W trakcie spotkania uczniowie mogli zobaczyć zdjęcia z codziennego życia żołnierzy wyjeżdżających na misje. Niespodzianką był oryginalny strój arabski, który wychowankowie mogli przymierzyć, jak również medale i odznaczenia wojskowe, które mogli obejrzeć. Pan Marek przekazywał również uczniom ciekawe wskazówki, co musieliby robić i czego najbardziej się uczyć, żeby zostać w przyszłości zawodowym żołnierzem wyjeżdżającym na misje pokojowe.

Spotkanie było bardzo udane, dzieci chętnie słuchały, zadawały pytania, były zainteresowane. Panie Marku, dziękujemy!!!

E. Piekacz

Poprawiony: niedziela, 11 czerwca 2017 09:41
 
Przegląd Małych Form Teatralnym. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 czerwca 2017 11:08

Przegląd Małych Form Teatralnych.

04.04.2017r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w XVII Rejonowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, który odbył w Amfiteatrze w Zawadzkiem. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Wróżki”. Talent uczniów został doceniony przez jury i nasza grupa teatralna zdobyła:

I miejsce w kategorii „Najlepsze przedstawienie”

I miejsce w kategorii „ Najlepsza grupa teatralna”

Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy aktor” - Rafał Sowa.

Wyróżnienie w kategorii „Najlepsza aktorka” - Julia Gierach.

Uczniowie, którym zawdzięczamy sukces to: Magdalena Kopeć, Weronika Szadach, Julia Gierach, Wiktoria Gąszczak, Daria Twardokęs, Małgorzata Kopyto oraz Rafał Sowa.

Poprawiony: niedziela, 04 czerwca 2017 11:12
 
3-trzeciego Maja. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 czerwca 2017 11:03

Czerwień to miłość, biel – serce czyste.

Piękne są nasze barwy ojczyste.”

W piątek 28 kwietnia w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Przybliżyli zebranym  okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja. Przypomnieli swoim kolegom i koleżankom, że ustawa z 3 maja 1791 roku została uchwalona, jak napisano w jej wstępie, …dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic

Wychowankowie mówili i śpiewali pięknie o naszej Ojczyźnie – Polsce, której jednym z symboli narodowych jest flaga. Jedno z najmłodszych świąt narodowych w Polsce  – Dzień flagi RP obchodzone od 2004 roku ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Dzięki takim uroczystościom szkoła kształtuje postawę patriotyczną, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

Poprawiony: niedziela, 04 czerwca 2017 11:07
 
Mistrz pięknego czytania. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 22 kwietnia 2017 09:42

Mistrz Pięknego Czytania

klasy II-III

Dnia 30 marca 2017r. w NSP w Bzinicy Starej odbył się konkurs

pt. „Mistrz Pięknego Czytania dla klas II-III” przygotowany przez nauczyciela bibliotekarza.

Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie uczniów do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania oraz doskonalenie umiejętności wyraźnego

i wyrazistego czytania głośnego, a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania.

W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Mistrzem Pięknego Czytania w klasie II została Kinga Kopyto, natomiast w klasie III – Bartosz Bednarek.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Gratulujemy!!!


Poprawiony: sobota, 22 kwietnia 2017 09:45
 
Gminny konkurs recytatorski. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 22 kwietnia 2017 09:33

Gminny Konkurs Recytatorski.

Dnia 06 kwietnia 2017r. odbył się w Miejskim Domu Kultury i Sportu w Dobrodzieniu Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI – Rafał Sowa, który zajął III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poprawiony: sobota, 22 kwietnia 2017 09:41
 
Dzień Babci i Dziadka. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 02 kwietnia 2017 10:49

Dzień Babci i Dziadka.

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to „Święto Babci i Dziadka”. To dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. Dnia 23 stycznia 2017r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z tej okazji. Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W udekorowanej sali dzieci wraz z p. mgr Krystyną Bryś oraz p. mgr Anną Lenart przedstawiły przygotowany program artystyczny, w który byli zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły poprzez recytację wierszy i śpiewanie piosenek okolicznościowych, związanych tematycznie z tymże świętem. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały również dla babć i dziadków poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz słodyczy. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to świeczki z napisami „Dla Babci”, „Dla Dziadka” przyklejone na płycie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Dzieci poprzez wiersze i piosenki mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Poprawiony: niedziela, 02 kwietnia 2017 10:54
 
Fabryka czekolady. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 02 kwietnia 2017 08:06

WYCIECZKA DO FABRYKI CZEKOLADY W KAMYKU I PLANETARIUM W CZĘSTOCHOWIE

Dnia 19.01.2017r. odbyła się wycieczka do Fabryki Czekolady w Kamyku oraz Planetarium w Częstochowie. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas I-IV. Wyjazd rozpoczęliśmy od zwiedzania Fabryki Czekolady Consonni, w której uczniowie zostali zapoznani z tajemnicami powstawania czekoladowych przysmaków. W tym urokliwym miejscu mogliśmy rozkoszować się pyszną, gorącą czekoladą i skosztować wielu rodzajów czekolady produkowanej przez firmę Consonni. Po degustacji uczniowie pod okiem fachowców przystąpili do lekcji zdobienia własnych słodkich wytworów tj.: pierniki, lizaki czy też marcepanowe misie. Te prawdziwe arcydzieła uczniowie spakowali i przywieźli do domów. Po pobycie w tym bajkowym miejscu udaliśmy się do Planetarium w Częstochowie, gdzie uczniowie mieli okazję oglądać film pt.: „Historia tekturowej rakiety”, w którym była mowa o Układzie Słonecznym i wszystkich planetach należących do niego. Następnie mogliśmy wspólnie oglądać gwiazdozbiory, które są widoczne na niebie w okolicach Częstochowy. Po lekcji astronomii wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Poprawiony: niedziela, 02 kwietnia 2017 08:43
 
Walentynki :) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 lutego 2017 10:00

Dzień Św. Walentego w Bzinicy Starej.

Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 10:10
 
Disco Disco w Walentynki:) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 lutego 2017 09:46

Dnia 9 lutego w naszej odbył się bal karnawałowy. Specjalnie dla naszych dzieci zagrał dj Dragon.

Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy w tym konkurs na Króla i Królową balu. W klasach I-III wygrali Alicja Bołdyzer z klasy I

oraz Dariusz Twardokęs klasa III. W klasach IV-VI tytuł zdobyli uczniowie Jenny Pach klasa VI i Adrian Mirga klasa VI.

Disco zorganizowała p. Sara Dyllong wraz z SU.

Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 10:00
 
Konkurs recytatorski "Las w poezji". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 lutego 2017 09:27

Konkurs Recytatorski

Las w poezji”

Dnia 07 lutego b. r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem odbył się

IX Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, a także stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych.

Nasza szkołę w II kategorii wiekowej, czyli dzieci z klas I-III, reprezentowali następujący uczniowie:

 • Weronika Gąszczak kl. I – utwór - "Leśny doktor", Mariusz Szwonder,

 • Milena Topól kl. II – utwór – "Biedronka", Michał Jankowiak,

 • Bartosz Bednarek kl. II – utwór - "Mądra sowa z Chotomowa", Hanna Niewiadomska,

w kategorii III, dzieci i młodzież z klas IV-VI:

 • Julia Gierach kl. IV – utwór - "Mądra sowa z Chotomowa", Hanna Niewiadomska,

 • Rafał Sowa kl. VI – utwór „Zajączek”, Mariusz Szwonder

Poziom uczestników mimo młodego wieku, był bardzo wysoki. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Organizatorzy zapewnili również słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów i ich opiekunów. W przerwach dzieci słuchały muzyki oraz oglądały prezentację multimedialną przedstawiającą uczestników konkursu z wcześniejszych edycji. Dla laureatów przewidziane zostały cenne nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Zawadzkie.

Spośród naszych uczniów laureatem został Rafał Sowa z klasy VI , zajmując II miejsce. Gratulujemy!!!

 

p. E. Piekacz

Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 09:45
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Informacje

Zaloguj sięArchiwum